Công tác vệ sinh, khử trùng phòng ngừa dịch bệnh Corona tại trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về việc vệ sinh, khử trùng phòng chống dịch bệnh Corona tại đơn vị trường. Sau khi tổ chức tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Corona đơn vị đã nhận thuốc khử trùng phòng học và phòng làm việc tại Trung tâm ý tế huyện Vĩnh Thuận. Dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng Nguyễn Phước Thủy, toàn thể giáo viên và nhân viên trường đã tiến hành vệ sinh trong khu vực trường và tiến hành phun thuốc khử trùng phòng học, phòng làm việc phòng chống dịch bệnh Corona tại các điểm. Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Quản trị viên