QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP TỪ NGÀY 07/2/2022

KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP TỪ NGÀY 07/2/2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
PHÂN CÔNG TRỰC ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH TỪ NGÀY 14/2/2022 ĐẾN 19/02/2022

PHÂN CÔNG TRỰC ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH TỪ NGÀY 14/2/2022 ĐẾN 19/02/2022

Lượt xem:

Bảng phân công trực đo thân nhiệt của học sinh trong các ngày học trước khi vào lớp của Bộ phận chuyên môn QTV-NCĐ ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...