KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận, bộ phận chuyên môn trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Nay lãnh đạo nhà trường có con em trong độ tuổi liên hệ nhà trường để được hướng dẫn, tiếp nhận QTV-NĐ ...
Tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ  em trong nhà trường Năm học 2023 – 2024

Tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện theo Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm  học 2023 – 2024 của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận;  Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./.;  Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội;  Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động lấy... ...
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ THIẾU NHI NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2023-2024

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ THIẾU NHI NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện theo tiêu chí thi đua của Hội Đồng Đội huyện Vĩnh Thuận năm học 2023-2024, Quyết Định số: 01- QĐ/HĐĐ ngày 15/10/2023  Nhân diệp Trung Thu  Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam tiến hành tổ chức chương trình hỗ trợ,giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024 Chương trình được thự hiên dựa trên nền tảng kế hoạch nhỏ thu gom phế... ...
TỔNG KẾT ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

TỔNG KẾT ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chiều ngày 18.3.2024 tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam đã diễn ra buổi tổng kết của đoàn thanh tra chuyên ngành giáo dục đối với đơn vị sau 3 ngày làm viêc  12, 13, 14.3.2024. Tham gia tổng kết có bà Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó trưởng GD&ĐT huyện làm trưởng đoàn, cùng các đ/c thành viên theo quyết định số 14 làm thành viên, cấp trường có... ...
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn số 207/HD-PGDĐT ngày 27/9/2023 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ  chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Đơn vị trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện QTV-NCD   ...
91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

Lượt xem:

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6_2023-2024 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận QTV-NCD ...
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ PHÁT HUY QUYỀN TRẺ EM GẮN VỚI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ PHÁT HUY QUYỀN TRẺ EM GẮN VỚI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

Lượt xem:

Sáng 27/3/2023 Liên đội trường TH-THCS Vĩnh  Bình Nam tổ chức chuyên đề phát huy quyền của trẻ em trong các vấn đề của trẻ em  và các hoạt động hoạt phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm học 2022-2023. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích, huy động tất cả... ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Trang 1 / 212 »