KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2023

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn số 207/HD-PGDĐT ngày 27/9/2023 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc tổ  chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Đơn vị trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện QTV-NCD   ...
91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

Lượt xem:

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6_2023-2024 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận QTV-NCD ...
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ PHÁT HUY QUYỀN TRẺ EM GẮN VỚI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ PHÁT HUY QUYỀN TRẺ EM GẮN VỚI CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM

Lượt xem:

Sáng 27/3/2023 Liên đội trường TH-THCS Vĩnh  Bình Nam tổ chức chuyên đề phát huy quyền của trẻ em trong các vấn đề của trẻ em  và các hoạt động hoạt phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm học 2022-2023. Tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục, can thiệp, khắc phục, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn thương tích, huy động tất cả... ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Thông báo tập huấn CTV, BTV trang tin điện tử năm học 2021-2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP TỪ NGÀY 07/2/2022

KẾ HOẠCH ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI LỚP TỪ NGÀY 07/2/2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
PHÂN CÔNG TRỰC ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH TỪ NGÀY 14/2/2022 ĐẾN 19/02/2022

PHÂN CÔNG TRỰC ĐO THÂN NHIỆT HỌC SINH TỪ NGÀY 14/2/2022 ĐẾN 19/02/2022

Lượt xem:

Bảng phân công trực đo thân nhiệt của học sinh trong các ngày học trước khi vào lớp của Bộ phận chuyên môn QTV-NCĐ ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Trang 1 / 212 »