THÔNG BÁO TẬP HUẤN TRỰC TIẾP SGK CT GDPT2018

THÔNG BÁO TẬP HUẤN TRỰC TIẾP SGK CT GDPT2018

Lượt xem:

Để theo dõi tình hình tâp huấn của giáo viên tham gia tập huấn trực tiếp tại các điểm theo kế hoạch của NXB và thông báo của PGD huyện theo các môn đính kèm. Do đó nhà trường căn cứ theo kế hoạch và thông báo đã cử đúng thành phần giáo viên tham dự QTV-NCĐ ...
91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

91-KH-PGDDT_KeHoach_TuyenSinhLop6_2023-2024

Lượt xem:

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6_2023-2024 của Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận QTV-NCD ...
SỐ 120-PGDDT-THCS_BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 2023

SỐ 120-PGDDT-THCS_BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG 2023

Lượt xem:

Tham gia cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 QTV-NCD ...
SỐ 34-KẾ HOẠCH PHỐI HỢP-BTG-PGDDT

SỐ 34-KẾ HOẠCH PHỐI HỢP-BTG-PGDDT

Lượt xem:

Tổ chức Cuộc thi chấm trang tin điện tử các trường QTV-NCD ...
LINK LIÊN HỆ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 THÁNG 6.2023

LINK LIÊN HỆ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 THÁNG 6.2023

Lượt xem:

http://vinhthuan.edu.vn/lien-he/tap-huan-truc-tuyen QTV-NCD ...
SỐ 105-THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG PGDĐT HUYỆN VĨNH THUẬN

SỐ 105-THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG PGDĐT HUYỆN VĨNH THUẬN

Lượt xem:

QTV-NCD ...
Kế hoạch số 122-TB-PGDDT_Học tập chuyên đề 2023

Kế hoạch số 122-TB-PGDDT_Học tập chuyên đề 2023

Lượt xem:

QTV-NCD ...
Trang 1 / 212 »