• Trần Thạch Mal
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0947487978
 • ttmal@vinhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Trường An
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ
 • 0919346041
 • ntan@vinhthuan.edu.vn
 • Trần Thị Cẩm
 • Ban Giám Hiệu
 • phó hiệu trưởng
 • ttcam@vinhthuan.edu.vn
 • Công tác tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam, địa chỉ ấp Bình Phong xa Vĩnh Bình Nam huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.
 • Phạm Kim Thủy
 • Ban Giám Hiệu
 • phó hiệu trưởng
 • 0917492379
 • pkthuy@vinhthuan.edu.vn
 • Nguyễn Phước Thủy
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0919787873
 • npthuy@vinhthuan,edu,vn
 • Trường đóng trên địa bàn ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, huyện VĩnhThuận, tỉnh Kiên Giang. Hiện nay công tác tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam.