• Nguyễn Văn Soài
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH
 • 0847717751
 • nvsoai@vinhthuan.edu.vn
 • Tham gia công tác công Đoàn từ năm học 2017-2018 tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam. Địa chỉ gia đình ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, VT-KG.
Trần Văn Út Em
 • Trần Văn Út Em
 • BCH Công Đoàn
 • phó chủ tịch công Đoàn
 • 0812622483
 • tvuem@vinhthuan.edu.vn
 • Công tác tại trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam, huyện VĩnhThuận. Địa chỉ gia đình tại ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang,
 • TrươngThanh Điệp
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch công Đoàn
 • 0836115618
 • ttdiep@vinhthuan.edu.vn
 • Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ gia đình ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.