QĐ quy chế làm việc

QĐ quy chế làm việc

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Quy chế dân chủ trong nhà trường

Quy chế dân chủ trong nhà trường

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Quy chế làm việc năm 2022

Quy chế làm việc năm 2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Bài tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm

Bài tuyên truyền Vệ sinh an toàn thực phẩm

Lượt xem:

QTV-NCĐ(ST) ...
Tài liệu tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm

Tài liệu tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm

Lượt xem:

QTV-NCĐ(ST) ...
KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỀ NGUỒN

KẾ HOẠCH GIAO LƯU VỀ NGUỒN

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch chương trình công tác Đội năm 2021-2022, liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam đã phối hợp với liên đội TH&THCS Phong Đông tổ chức giao lưu về nguồn cho các em học sinh khối 9 QTV-NCĐ ...
GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN THÁNG 6-2022

GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN THÁNG 6-2022

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2022. Tháng 6-2022 chi bộ đã tiến hành làm công tác giám sát đối với đồng chí Đặng Văn Chức và Trần Văn Tửng. Qua giám sát sẽ giúp cho đảng viên phát huy những ưu điểm của bản thân và kawsc phục những hạn chế khuyết điểm còn mất phải, đồng thời lồng ghép sinh hoạt... ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ NĂM 2022-2025

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY CHI BỘ NĂM 2022

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Công văn tuyên truyền 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công văn tuyên truyền 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Công văn 131 – Tuyên truyền 132 năm ngày sinh của Bác

Công văn 131 – Tuyên truyền 132 năm ngày sinh của Bác

Lượt xem:

QTV-NCĐ ...
Trang 1 / 212 »