Đề cương báo cáo giám sát tập thể chi bộ năm 2021

Đề cương báo cáo giám sát tập thể chi bộ năm 2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021

Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2021

Lượt xem:

...
Kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2021

Kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên năm 2021

Lượt xem:

...
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...