ĐỌC VÀ LAM THEO BÁO ĐỘI

ĐỌC VÀ LAM THEO BÁO ĐỘI

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;      Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền... ...
Hội thi Hoạt động trải nghiệm Vẽ tranh ngày hội sắc màu   Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt”   Năm học: 2023-2024

Hội thi Hoạt động trải nghiệm Vẽ tranh ngày hội sắc màu Chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt” Năm học: 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam.        Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội.       Ngày 23 tháng 10 năm 2023 Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam tổ chức Hội thi Hoạt  động trải nghiệm Vẽ tranh ngày hội sắc màu với Chủ đề “Thiếu nhi Việt... ...
XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 Căn cứ vào sự chỉ đạo của BGH nhà trường; Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về phong trào xây dựng “Trường học An toàn”, Nay Ban phụ trách Đội xây dựng kế hoạch “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường” năm học 2023-2024 cụ thể như sau: Mục... ...
Tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” Năm học 2023-2024

Tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ chỉ đạo của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức mô hình “ Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”; Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024 của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận và của Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam. Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam. xây dựng Kế hoạch tổ chức mô hình... ...
Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Năm học 2023-2024

Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Năm học 2023-2024

Lượt xem:

– Căn cứ vào quy trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận năm học 2023 -2024. – Căn cứ vào kế hoạch số …/KH-LĐ, ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Liên đội trường TH&THCS VĨnh Bình Nam. – Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Liên Đội trường TH&THCS VĨnh Bình Nam.xây dựng kế hoạch ngày hội “Hoạt động... ...
Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” Năm học 2023 – 2024

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới” Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch 270-KH/HĐĐTW ngày 10/11/2023 của Hội đồng Đội  trung ương về việc triển khai sân chơi“Thiếu nhi Việt Nam – Vươn ra thế giới”;  nhằm tạo môi trường rèn luyện “Học mà chơi – Chơi mà học” để giúp các em tìm  hiểu, nâng cao năng lực ngoại ngữ;  Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên... ...
Triển khai mô hình “Nâng cao năng lực số cho thiếu nhi” năm học 2023-2024

Triển khai mô hình “Nâng cao năng lực số cho thiếu nhi” năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ vào chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024 của Hội đồng đội huyện Vĩnh Thuận;  Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của Liên đội trường  Tiểu học Bình Minh.  Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam;  Thực hiện chương... ...
Triển khai cài đặt ứng dụng “Làm việc tốt” cho đội viên, học sinh  Tiểu học Năm học 2023-2024

Triển khai cài đặt ứng dụng “Làm việc tốt” cho đội viên, học sinh Tiểu học Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch năm học 2023-2024 của trường TH Bình Minh;  Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023- 2024 của Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./. và Bộ tiêu chí thi đua năm học của Hội đồng  đội huyện Vĩnh Thuận ban hành.  Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./. triển khai cài đặt ứng dụng “Làm việc tốt” cho  đội... ...
Tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ  em trong nhà trường Năm học 2023 – 2024

Tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện theo Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm  học 2023 – 2024 của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận;  Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./.;  Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội;  Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động lấy... ...
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ THIẾU NHI NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2023-2024

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ THIẾU NHI NHI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện theo tiêu chí thi đua của Hội Đồng Đội huyện Vĩnh Thuận năm học 2023-2024, Quyết Định số: 01- QĐ/HĐĐ ngày 15/10/2023  Nhân diệp Trung Thu  Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam tiến hành tổ chức chương trình hỗ trợ,giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024 Chương trình được thự hiên dựa trên nền tảng kế hoạch nhỏ thu gom phế... ...
DU KHẢO VỀ NGUỒN TẠI “KHU CHỨNG TÍCH RỪNG TRÀM BAN BIỆN PHÚ”

DU KHẢO VỀ NGUỒN TẠI “KHU CHỨNG TÍCH RỪNG TRÀM BAN BIỆN PHÚ”

Lượt xem:

– Thực hiện theo chương trình năm học 2023 – 2024 của liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./.. – Thực hiện sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng – Ban giám giám hiệu nhà trường. – Thực hiện kế hoạch kế hoạch du khảo về nguồn. nhân kỉ niệm ngày thành lập quân Đội nhân dân Việt Nam sáng nay ngày 22/12/2023liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam... ...
LIÊN ĐỘI THỰC HIỆN ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI

LIÊN ĐỘI THỰC HIỆN ĐỌC VÀ LÀM THEO BÁO ĐỘI

Lượt xem:

“Đọc và làm theo báo Đội” diễn ra sôi nổi năm học 2022 – 2023  Năm học 2022-2023, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” đã được Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận tiếp tục duy trì trong các liên đội. Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội đã chỉ đạo các liên đội chú trọng định hướng các em học sinh chọn những tờ báo vừa... ...
Trang 1 / 212 »