Tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm  học 2023 – 2024 của Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận; 

Thực hiện chương trình Công tác đội và Phong trào thiếu nhi năm học  2023-2024 của Liên Đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội; 

Liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động lấy ý kiến trẻ em trong các  quyết định có liên quan đến trẻ em trong nhà trường năm học 2023-2024 với các  nội dung cụ thể như sau: 

 1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

       – Giúp đội viên củng cố kĩ năng nói, trình bày những mong muốn, nguyện  vọng của mình. 

– Thông qua hoạt động, giúp Liên đội nắm được những mong muốn, nguyện  vọng chính đáng của thiếu nhi để có những đề xuất với nhà trường một cách kịp  thời. 

       – Kích thích khả năng ứng xử của học sinh, rèn luyện tư duy sáng tạo, linh  hoạt. 

       – Giúp cho các em thể hiện được quyền của mỗi cá nhân đội viên trong nhà  trường. 

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

Tổ chức vào lúc 07h00 ngày 09/11/2023 tại phòng hội đồng trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./..

III. THÀNH PHẦN THAM GIA 

 1. Đại diện BGH nhà trường. 
 2. TPT Đội 
 3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp 
 4. Toàn thể Đội viên của Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam./.
 5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
 6. Triển khai một số nội dung, yêu cầu buổi hoạt động. 
 7. Lắng nghe nguyện vọng của thiếu nhi về một số vấn đề như: Học tập, sinh hoạt, tham gia các hoạt động, quyền và nghĩa vụ của thiếu nhi…. 
 8. Giải đáp của đại diện BGH, TPT. 
 9. Phát biểu kết luận của đại diện BGH nhà trường. 
 10. Phát phiếu cho các lớp (GVCN hướng dẫn ĐV hoàn thành phiếu vào giờ SHL) 
 11. Đánh giá, tổng kết buổi hoạt động, kết thúc.
 12. Thực hiện: Bùi Trường Giang, giao viên TPT Đội