Tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” Năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ chỉ đạo của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức mô hình “ Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”;

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023 – 2024 của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận và của Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam.

Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam. xây dựng Kế hoạch tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm tạo môi trường để học sinh được trải nghiệm, khơi nguồn sáng tạo, phát triển khả năng tư duy, ý tưởng sáng tạo của học sinh gắn với thực tiễn trong học tập, vui chơi của Đội viên, thiếu nhi.

Đa dạng hoá các mô hình hoạt động Đội,  trong nhà trường cụ thể hoá cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác dạy”. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào trọng tâm của Đội trong trường học.

  1. NỘI DUNG:

– Tổ chức các trò chơi dân gian vào giờ ra chơi.

– Tổ chức các hoạt động đồng diễn bài thể dục.

– Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành thiết kế các sản phẩm khéo tay hay làm, sản phẩm thủ công sáng tạo phục vụ học tập…

– Thành lập và sinh hoạt các câu lạc bộ các môn học, Câu lạc bộ “Em yêu khoa học”, CLB Thể thao, CLB Toán – Tiếng việt…

– Phát triển tối đa phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; tổ chức mới các mô hình sáng tác thơ văn tuổi học trò…

III. THỜI GIAN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Thời gian: Mỗi tuần 1 lần, bắt đầu từ tuần 1 tháng 10/2023.
  2. Tổ chức thực hiện:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” của Liên đội, của lớp năm học 2023 – 2024.

– Báo cáo Liên đội nhà trường về việc tổ chức mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” của lớp mình.

– Phối hợp với các tổ chuyên môn để xây dựng nội dung, chuẩn bị cơ sở vật chất phù hợp với điệu kiện hoạt động của Liên đội.

– Tuyên truyền phổ biến về mô hình trên các phương tiện truyền thông tại Liên đội như: bản tin, phát thanh măng non, tuyên truyền trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đội…

– Cuối năm học tổng kết, đánh giá hiệu quả của mô hình của từng lớp, của Liên đội.\

Thực hiện Bùi Trường Giang