• Trần Minh Tiền
  • Tổ Văn Phòng
  • Tổ trưởng tổ Văn phòng
  • 0919071095
  • tmtien@vinhthuan.edu.vn
  • Tổ văn phòng có 03 đồng chí, đồng chí này làm kế toán trường có thâm niên tay nghề cao, làm chất lượng tốt.