• Lê Thanh Liêm
  • Hội Phụ Huynh Học Sinh
  • Trưởng ban PHHS
  • Làm trưởng ban PHHS đã nhiều năm, có con học liên tục tại trường, được các phụ huynh khác tính nhiệm.