KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6- NĂM HỌC 2024-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận, bộ phận chuyên môn trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam xây dựng kế hoạch tuyển sinh. Nay lãnh đạo nhà trường có con em trong độ tuổi liên hệ nhà trường để được hướng dẫn, tiếp nhận

QTV-NĐ