Công văn 1777 của tỉnh Kiên Giang áp dụng một số biện pháp trong khi thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết