ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện hướng dẫn của HĐĐ huyện Vĩnh Thuận, chỉ đạo của xã Đoàn Vĩnh Bình Nam. Dược sự quan tâm, chỉ đạo của đ/c Nguyễn Trường An – Bí thư chi bô – Hiệu trưởng đơn vị. Hôm nay lúc 14g30 ngày 03/11/2023 Giáo viên TPT Đội phối hợp với GVCN, BCH liên đội đã tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2023-2024. Đại hội đã diễn ra theo hướng dẫn của HĐĐ huyện gồm chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và phương hướng 2023-2024, ý kiến, bầu BCH Liên đội mới năm học 2023-2024, thông qua nghị quyết đại hội. Sau đây là một số hình ảnh:

QTV-NCĐ