NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25, 26 tháng 05 năm 2024 tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Thuận đã diễn ra các hoạt động Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu. Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam tham gia phần thi “Cùng con đọc sách” do gia đình thầy Đặng Văn Chức thực hiện. Kết quả qua phần thi gia đình thầy đã xuất sắc đạt giải nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng mà thầy và vợ, con đã bỏ thời gian để biên soạn kịch bản, kiên trì tập luyện.

Người viết: Nguyễn Đen