HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-HKPPĐ của BCĐ Hội khỏe phù đổng Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam ngày 01 tháng 11 năm 2023, được sự chỉ đạo của đ/c Nguyễn Trường An – Hiệu trưởng, sáng nay lúc 7 giờ ngày 12.11.2023 tại sân trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam Ban tổ chức HKPĐ cấp trường đã tổ chức Hội khỏe phù đổng năm học 2023-2024 gồm các môn cờ vua, kéo co, nhảy cao để tuyển chọn những học sinh đạt thành tích luyện tập tạo nguồn thi đấu HKPĐ cấp huyện. Tham gia có đ/c Nguyễn Trường An – Hiệu trưởng, tổ trọng tài gồm đ/c Trần Văn Út Em và đ/c Nguyễn Cu Đen điều khiển các môn thi đấu, GVCN của các lớp khối THCS, công đoàn trường, TPT Đội.

QTV-NCD