Ngoại khóa Tọa đàm “Tình bạn đẹp, bạo lực học đường, luật trẻ em”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Liên đội trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam tổ chức hoạt động tọa đàm “Tình bạn đẹp”, “Bạo lực học đường”,”Luật trẻ em”. Tham gia hoạt động có thầy cô giáo và các em học sinh của trường. Thầy Đặng Văn Chức phụ trách nội dung bạo lực học đường, thầy TPT chịu trách nhiệm nội dung Tình bạn đẹp, luật trẻ em. Sau đây là một số hình ảnh:

Người viết: TPT Đội