TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-HKPPĐ của BCĐ Hội khỏe phù đổng Trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam ngày 01 tháng 11 năm 2023, được sự chỉ đạo của đ/c Nguyễn Trường An – Hiệu trưởng, sau 02 ngày thi đấu 12/11/2023, 19/11/2023 tại sân trường TH&THCS Vĩnh Bình Nam Ban tổ chức HKPĐ cấp trường đã tổ chức Hội khỏe phù đổng năm học 2023-2024 gồm các môn cờ vua, kéo co, nhảy cao, chạy 100m nam nữ, đẩy gậy nam nữ theo các hạng cân để tuyển chọn những học sinh đạt thành tích tốt luyện tập tạo nguồn thi đấu HKPĐ cấp huyện trong thời gian tới. Tham gia tổng kết phát thưởng có đ/c Trần Thạch Mal – Phó Hiệu trưởng- Phó trưởng ban, tham gia điều khiển các môn thi đấu do tổ trọng tài gồm đ/c Trần Văn Út Em và đ/c Nguyễn Cu Đen phụ trách các môn thi đấu, GVCN của các lớp khối THCS tham gia quản lý lớp, đại diện Công đoàn trường, TPT Đội ghi kết quả. Sau 02 ngày thi đấu quyết liệt, sdangs ngày 20/11/2023 Ban tổ chức Hội khỏe cấp trường đã tổng kết phát thưởng cho cá nhân học sinh đạt tích nhất, nhì, ba theo từng bộ môn. Đây là hoạt động rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe, sự hiểu biết về các môn thi đấu, tạo không khí vui tươi giúp học sinh học tốt hơn.

                                                                                                                        Người viết: Nguyễn Cu Đen