Tuyên dương GV-HS có thành tích nhân dịp kĩ niệm 20.11.2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhân dịp kĩ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982-20.11.2021. Nhằm khích lệ tinh thần cán bộ giáo viên và học sinh nhân dịp kĩ niệm 39 năm trong điều kiện dịch bệnh covid 19. Mặc dù không tổ chức lễ như những năm học trước, nhưng với sự nỗ lực của giáo viên và học sinh nhà trường đã lựa chọn đề khen thưởng giáo viên, học sinh có những thành tích vượt trội để khen thưởng. Sau đây là danh sách khen thưởng GV-HS nhân dịp này.

QT-NCD