Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17 tháng 11 năm 2023 nhóm tổ khối 4 áp dụng phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực trong trường học thông qua Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực cho học sinh Ở môn Lịch sử&Địa lí – lớp 4, bài 9: “Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3)” do thầy Trần Thanh Sang thực hiện.

Trong giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên hướng dẫn học sinh tích cực tham gia các hoạt động “thảo luận nhóm trao đổi ý kiến lẫn nhau nhầm khai thác nội dung bài học.Trong tiết dạy giáo viên nhận xét tuyên dương học sinh. Cuối tiết học giáo viên tổ chức trò chơi giúp học sinh khắc sâu kiến thức đã học .

Tiết học Ứng dụng công nghệ thông tin, học sinh hứng thú trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động, các em không còn thụ động trong giờ học, từ đó đã tiếp thu tốt kiến thức trong bài.

                                                                                                                              Tổ Khối 3 – Trần Thanh Sang

                                                                                                                                                   QTV-NCD