HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NHÌN VIỆC TỐT”- MÔ HÌNH SÁNG TẠO PHONG TRÀO THIẾU NHI-VƯỜN THUỐC NAM PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM TUẦN 3. “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Lượt xem:

Đọc bài viết

HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO “NHÌN VIỆC TỐT”- MÔ HÌNH SÁNG TẠO PHONG TRÀO THIẾU NHI-VƯỜN THUỐC NAM PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CAO ĐIỂM TUẦN 3. “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”

Sáng 7h ngày 25 tháng 02 năm 2023 liên Đội trường TH -THCS Vĩnh Bình Nam tổ chức thành lậ và trồng vườn thuốc nam

 1.     Mục đích – Yêu cầu:
 2.     Mục đích:  – Tạo không gian tốt để trồng các loại cây thuốc nam đảm bảo cây đủ điều kiện sống.– Cụ thể hoá thực hiện kế hoạch “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.– Hình thành kiến thức yêu qúy  thiên nhiên trong học sinh, tính kỉ luật trong công việc.

  – Phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu ở các môn học có liên quan.

  – Vườn có hàng rào chắc chắn, cổng vào có bảng tên cây thuốc.

  – Học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

  – Vườn thuốc nam nằm ở vị trí thuận lợi dễ chăm sóc, bảo vệ.

  – Vườn thuốc nam trồng những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, đất trồng ở địa phương. Đối tượng trồng là những loại cây thuốc nam dễ tìm, gần gũi với cuộc sống. 

 3.  Yêu cầu:   – về việc phát động tham gia sân chơi bảo vệ môi trường ngày 16 tháng 02 năm 2023. Thực hiện theo kế hoạch HĐĐ huyện Vĩnh Thuận về việc thực hiện phong trào thi đua tuần 3 hưởng ứng phong trào nghìn việc tốt của liên Đội.