KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI NĂM HỌC 2022-2023 VỚI CHỦ ĐỀ: “Thiếu nhi Việt Nam Làm nghìn việc tốt Tiến bước lên Đoàn”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường. Sáng ngày 13 tháng 3 năm 2023 Liên đội trường TH – THCS Vĩnh Bình Nam tổ chức kết nạp Đội viên mới cho học sinh khối 3 với nội dung cụ thể như sau:

          I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

         1/. Mục đích.

– Thực hiện theo nguyện vọng chính đáng của các em thiếu niên, nhi đồng.
– Bồi dưỡng, kết nạp lớp Đội viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong hoạt động và học tập nhằm xậy dựng tổ chức Đội vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Liên đội mạnh xuất sắc.
– Yêu cầu đảm bảo về số lượng và nâng cao về chất lượng Đội viên.

                 II. NỘI DUNG:

             1. Đối tượng:
– Các em thiếu niên nhi đồng tiêu biểu khối lớp 3, 4, 5 có kết quả học tập và rèn luyện Hoàn thành và Đạt trở lên, được GVCN và 50% trở lên số HS trong lớp bầu chọn (ưu tiên những học sinh tham gia tích cực các hoạt động của Đội nếu có cùng mức bầu chọn).
         2. Số lượng- Thời gian: 
Tất cả các học sinh khối 3.
          3. Yêu cầu:
          a/ Đối với giáo viên phụ trách Chi, GVCN:
– Tổ chức triển khai phổ biến chương trình dự bị Đội viên, điều kiện xét kết nạp vào tổ chức Đội, Điều lệ Đội (có văn bản kèm theo).
– Tổ chức bình chọn những em có đủ yêu cầu Kết nạp Đội theo hướng dẫn trên,
– Hướng dẫn HS viết đơn xin vào Đội (viết tay ra giấy ô ly theo đúng quy định), Nộp lại cho giáo viên TPT Đội.