Chương trình Lễ trưởng thành Đội 2023 của Liên Đội TH-THCS Vĩnh Bình Nam

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lễ trưởng thành Đội viên là một nghi thức đánh dấu một bước ngoặt lớn của người Đội viên để chuẩn bị đứng vào hàng ngũ Đoàn viên thanh niên. 

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI CHO HỌC SINH LỚP 9 NĂM HỌC 2022 – 2023

Đây đều là những đội viên tiêu biểu nhất trong liên đội. Các em luôn đi đầu trong các phong trào thi đua học tập và rèn luyện. Ngoài ra, các em còn tích cực tham gia các công tác phong trào hoạt động của lớp, của trường như: công tác vệ sinh trường lớp, văn nghệ, TDTT, …hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đội viên và các chương trình rèn luyện Đội, trưởng thành Đội.

Trong buổi lễ, các em Đội viên trưởng thành đã thực hiện nghi lễ tháo khăn, xếp lại ngay ngắn và  trao lại cho các em học sinh khối 6 trong Liên đội, kế tục sự nghiệp vinh quang của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo điều lệ, nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh về việc công nhận Đội viên đã hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên sau 7 năm tham gia hoạt động Đội, được sự nhất trí chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, chiều ngày 22 tháng 03 năm 2023, Liên đội trường TH-TCS Vĩnh Bình Nam long trọng tổ chức lễ trưởng thành đội cho 97 em học sinh khối 9 năm học 2022 – 2023.